Archive

Archive for the ‘news’ Category

NJUG4.0

August 30, 2007 3 comments

ใกล้จะถึงเวลา NJUG4.0 แล้วครับร่วมแสดงความคิดเห็นและแนวทางการจัดงานได้ที่นี่ครับ NJUG4.0

Advertisements
Categories: news

หอค้าผนึกเนคเทคดันเอสเอ็มอีใช้โอเพ่นซอร์ส

August 19, 2007 Leave a comment

สภาหอการค้าไทย ร่วมเนคเทค พัฒนาซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส หนุนเอสเอ็มอี ใช้ไอทีเพิ่มขีดแข่งขันรับเอฟทีเอ ระบุ ผลสำรวจสำนักงานสถิติธุรกิจใช้ไอที 1.7 แสนแห่ง

นาย ยงยศ พรตปกรณ์ รองประธานคณะอนุกรรมการติดตามผลกระทบจากการเปิดเขตการค้าเสรี ประธานคณะทำงานด้านวิจัยพัฒนาและด้านไอที สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ได้ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ที่จะให้สนับสนุนวิจัยพัฒนาการจัดทำโปรแกรมซื้อมาขายไป และโปรแกรมสินค้าคงคลัง (อินเวนทอรี) ที่เป็นโอเพ่นซอร์ส มาใช้ในกลุ่มวิสาหกิจขนาดเล็กและกลาง(เอสเอ็มอี)

เขายังกล่าวอีกว่า โดยจะคัดเลือกซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สที่มีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น OFBIZ,COMPERE และ OPENTAB นำ มาพัฒนาเพิ่มเติมให้รองรับการใช้งานภาษาไทย และปรับแต่งโครงสร้างซอฟต์แวร์ ที่สอดรับกับลักษณะการทำธุรกิจของไทย โดยเฉพาะโครงสร้างภาษี ซึ่งจะผลักดันให้เป็นรูปธรรมได้ใน 1 ปี

ส่วนการผลักดันการใช้งาน จะทำผ่านธุรกิจขนาดใหญ่ในไทยที่มีกว่า 5,000 บริษัท คัดเลือกบริษัทที่มีเครือข่ายตัวแทนขายอยู่จำนวนมาก และให้บริษัทขนาดใหญ่เหล่านี้ ผลักดันการใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สนี้ เข้าไปใช้ในเครือข่ายคู่ค้าของตนเอง จะทำให้เอสเอ็มอี เต็มใจที่จะเข้ามาใช้งานและบริษัทขนาดใหญ่ก็จะได้ประโยชน์จากการทำธุรกิจที่ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แนว คิดการพัฒนาโปรแกรม ต้องการกระตุ้นให้เอสเอ็มอีได้เรียนรู้ และเห็นถึงประโยชน์การใช้งาน ในยุคที่มีการเปิดเสรีผ่านเอฟทีเอ ซึ่งส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่ต่างชาติเรียกร้องในการนำเข้าสินค้าอยู่ที่ สินค้าส่งออกต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (TRACEABILITY) ซึ่งหากใช้การทำงานด้วยมือ การค้นข้อมูลย้อนกลับในสินค้าส่งออกอาจใช้เวลาหลายเดือน

การ ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมซอฟต์แวร์ จะช่วยให้ผู้ประกอบการตรวจสอบแหล่งการสั่งซื้อ และลูกค้าที่ขายไปได้ง่ายมากขึ้น เช่น การส่งออกข้าวที่อาจมีปัญหามีข้าวจากพม่า ปนเข้ามาและส่งออก การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยยืนยันและพิสูจน์ที่มาของการสั่งซื้อได้ ชัดเจน

เขา กล่าวด้วยว่า หากผู้ประกอบการไม่รองรับ และปรับตัวในอนาคตอันใกล้ จะสูญเสียความสามารถการแข่งขันและตลาดเป้าหมายไปให้กับประเทศคู่แข่งอื่นได้ โดยเฉพาะตลาดยุโรป และญี่ปุ่น ที่ให้ความสำคัญกับตรวจสอบย้อนกลับที่มาของสินค้า

“บริษัท ขนาดใหญ่บางแห่ง เช่น เทสโก้ กำหนดให้ผู้ส่งสินค้าต้องมีระบบอิเล็กทรอนิกส์แลกเปลี่ยนข้อมูลการซื้อขาย หากบริษัทใดไม่ทำ ก็เสียตลาด หรือในอีกกรณีหนึ่ง ในบางประเทศ สินค้านำเข้าบางรายการ หากสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ก็จะได้ราคาขายที่ดีกว่าสินค้าที่ ตรวจสอบไม่ได้ ” นายยงยศ กล่าว

นอกจากนี้ยังกล่าวต่อว่า ถึงข้อมูลของสำนักงานสถิติ ที่สำรวจบริษัทขนาดกลางขึ้นไป 850,000 แห่ง พบ 170,000 แห่ง มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงให้เห็นว่าภาคธุรกิจยังมีการใช้ไอทีไม่มากนัก และหากมองในภาพรวมจำนวนบริษัทจดทะเบียนมีกว่า 2 ล้านบริษัท คาดว่าจะมีบริษัทที่ใช้ไอที 4 แสนราย หรือ 20% ของทั้งหมด

ด้าน นายวิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช รักษาการผู้อำนวยการโครงการโปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ เพื่อสารสนเทศและอุปกรณ์เคลื่อนที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กล่าวว่า เนคเทคมีงบกว่า 10 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโอเพ่นซอร์สในไทย ซึ่งส่วนหนึ่งสนับสนุนวิจัยพัฒนา เพื่อให้ธุรกิจได้นำซอฟต์แวร์เป็นทางเลือกการใช้งาน โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ ทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรธุรกิจได้

ปัจจุบัน มีองค์กรขนาดใหญ่ยอมรับ และนำโอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์มาใช้งานแล้ว ได้แก่ การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และองค์การเภสัชกรรม ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียค่าลิขสิทธิ์ให้ต่างชาติไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท โดยประเมินจากกรณีศึกษาของ กฟผ.ที่ประหยัดงบลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ช่วง 2 ปี 346 ล้านบาท

ที่มา : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ – Friday, August 03, 2007 02:07

ผมหวังเห็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะไม่ล้มเหลวเหมือนคราวก่อนนะครับที่ SIPA เคยเอา OFBiz เข้ามาครั้งหนึ่งแล้วก็หายไป อย่างให้มันเป็นเพียงแค่การสร้างกระแส

Categories: news, ofbiz

OrangeGears ได้บ้านอยู่แล้ว

August 11, 2007 5 comments

ในที่สุดก็ตัดสินใจ เอา OrangeGears Project ไปฝากไว้กับ sourceforge.net ตอนนี้ OrangeGears ซึ่งเป็นโครงการที่ผมจะทำคือพัฒนา ระบบ ERP ไทยโดยใช้พื้นฐานของ Apache OFBiz ส่วน License ก็กำหนดตาม Apache OFBiz ครับคือ Apache Licenses 2.0 เพื่อความไม่ยุ่งยาก และตอนนี้วางแผนไว้ 4 งานใหญ่ๆคือ Thai ERP, Thai POS, Thai Localization ,Thai Interface สำหรับ OFBiz นักพัฒนาท่านใดสนใจระเข้าร่วมโครงการก็สมัครสมาชิกของ Sourceforge.net ได้เลยครับช่วงนี้อาจจะไม่ได้มา update blog คงสิ่งสถิตอยู่ที่ Sourceforge ครับ

เว็บโครงการ : http://orangegears.sf.net

Categories: news, ofbiz

NJUG Volume 3 :before()

July 12, 2007 Leave a comment

หัวข้อสนทนา

  1. Tapestry5 by Pphetra
  2. Accessing Open XML data from Java By Fuju
  3. OFBiz Application Development Framework By Sand(OSLC)
  4. Domain Specific Languages By SweetCorn

วันอาทิตย์ 22 July 2007 เวลา 9:30 – 16:00

สถานที่ INET Hall ชั้น IT อาคาร SUMMIT ถนนเพชรบุรี

รายละเอียด

NJUG#3

Categories: news

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานด้านโปรแกรมเมอร์ Ofbiz Framework

January 15, 2007 3 comments

ANT Websystems is a BOI supported company and provides outsourcing services related to the opensource ERP product Apache OFBiz worldwide. We are an Apache foundation OFBiz committer and have contributed in several areas of the system. We can give free introduction lessons about open source ERP and how to start a Thai business providing services to local Thai companies and companies worldwide.

ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงานด้านโปรแกรมเมอร์ ฝึกงานกับ Apache foundation OFBiz committer โดยตรง
สถานที่ฝึกงาน จังหวัดเชียงใหม่
ความรู้พื้นฐาน Java, Java for Web application (Servlet/JSP),ภาษาอังกฤษ(จำเป็นเพราะในบริษัทสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ)
สนใจดูที่
http://www.antwebsystems.com

หรือติดต่อที่ผมก็ได้ครับ

Categories: news, ofbiz

Ant 1.7.0 Released

December 22, 2006 Leave a comment

ant-logo.gif

Ant Java Build tool ได้เวลาออกเวอร์ชั่นใหม่เสียที และเวอร์ชั่นนี้ได้ถูกแก้ bug จากเวอร์ชั่นเก่าค่อนข้างเยอะพอสมควร สำหรับท่านที่ยังไม่รู้จักว่า ant คืออะไรสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://ant.apache.org

Categories: news