Archive

Archive for the ‘java’ Category

OrangeGears Projectมีความประสงค์ที่จะรับน้องๆนักศึกษาที่ต้องการฝึกงาน

October 1, 2007 1 comment

ขออนุญาตประกาศ – OrangeGears Projectมีความประสงค์ที่จะรับน้องๆนักศึกษาที่ต้องการฝึกงานด้านการพัฒนา Application ด้วย Java และ Apache OFBiz ERP/CRM

OrangeGears คือโครงการพัฒนาระบบ open source ERP/CRM โดยอาศัยพื้นฐานการทำงานของ Apache OFBiz ERP/CRM
จุดประสงค์โครงการ

 • พัฒนาเพื่อให้ใช้ได้กับระบบธุรกิจของไทยอย่างสมบูรณ์
 • พัฒนาภาษาไทย
 • ปรับเปลี่ยนรูปแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานให้เข้ากับลักษณะนิสัยของคนไทย
 • ยกระดับวงการ open source ของไทยให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ความสามารถของนักพัฒนาไทย
 • กระตุ้นการใช้งาน open source ลดการนำเข้าซอฟต์แวร์จากต่างประเทศ

สาขาที่ต้องการ :

 • Computer Engineering
 • Computer Science
 • IT
 • Accounting หรือ Business Computer
 • Graphic Design

สนใจกรุณาส่งประวัติการศึกษาและความถนัดมาที่
สำหรับคนที่ต้องการมาฝึกงานที่เชียงใหม่ : wisut ณ. orangegears.com
สำหรับคนที่ต้องการมาฝึกงานที่กรุงเทพฯ : pphetra ณ. gmail.com

Advertisements
Categories: java, jee, linux, ofbiz, project

เปลี่ยน java virtual machine ใน Kubuntu linux

February 25, 2007 2 comments

ในกรณีที่เราได้ลง java มากกว่า 1 เวอร์ชั่นเราสามารถเปลี่ยน default java virtual machine ได้ซึ่งมีประโยชน๋มากเรามาดูตำสั่งที่จะใช้และวิธีการทำเลยดีกว่าครับ

wisut@wisut-laptop:~$ sudo update-alternatives --config javaThere are 3 alternatives which provide `java'.Selection Alternative
-----------------------------------------------
1 /usr/bin/gij-wrapper-4.1
2 /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun/jre/bin/java
*+ 3 /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/javaPress enter to keep the default[*], or type selection number: 3
Using `/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java' to provide `java'.
wisut@wisut-laptop:~$ java -version
java version "1.6.0"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0-b105)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.6.0-b105, mixed mode, sharing)
wisut@wisut-laptop:~$

เพียงเท่านี้เท่านก็สามารถเปลี่ยน jvm ได้แล้วครับ<p

Categories: java, linux

Book:Java J2EE job interview questions with answers

December 28, 2006 5 comments

อยากรู้หรือเปล่าครับว่าเวลาเราไปสมัครงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับ J2EE กับบริษัทชาวต่างชาติเค้าจะ interview คุณอย่างไรวันนี้ผมมีหนังสือมาฝากครับเค้ามีตัวอย่าง PDF ให้ Download ด้วยนะครับ

What is this book about?

This book is about learning the core concepts and key areas of Java J2EE development through Java interview questions and J2EE interview questions approach. This book is for job seekers, promotion seekers, pro-active learners and interviewers. This book also gives a bigger picture of Java/J2EE development, acts as a quick reference guide and a refresher material.

Book outline

 1. SECTION 1: Java Interview Questions & Answers.
  • Core Java interview questions
  • Java Swing interview questions
  • Java Applet interview questions
  • Java Performance and Memory leaks interview questions
  • Java personal interview questions
 2. SECTION 2: Enterprise Java Interview Questions & Answers.
  • J2EE, Servlet,JSP interview questions
  • JDBC, JNDI, RMI, EJB interview questions
  • JMS, XML, SQL interview questions
  • RUP, UML, Struts interview questions
  • Web & Application servers interview questions
  • J2EE best practices and performance considerations – interview questions
  • Testing and deployment interview questions
  • Personal interview questions
 3. SECTION 3: How would you go about …? interview questions and answers
  • How would you go about documenting your Java/J2EE application?
  • How would you go about designing a Java/J2EE application?
  • How would you go about identifying performance problems and/or memory leaks in your Java application?
  • How would you go about minimising memory leaks in your Java/J2EE application?
  • How would you go about improving performance of your Java/J2EE application?
  • How would you go about identifying any potential thread-safety issues in your Java/J2EE application?
  • How would you go about identifying any potential transactional issues in your Java/J2EE application?
  • How would you go about applying the Object Oriented (OO) design concepts in your Java/J2EE application?
  • How would you go about applying the UML diagrams in your Java/J2EE project?
  • How would you go about describing the software development processes you are familiar with?
  • How would you go about applying the design patterns in your Java/J2EE application?
  • How would you go about determining the enterprise security requirements for your Java/J2EE application?
  • How would you go about describing the open source projects like JUnit, CVS, Log4J etc?
  • How would you go about describing Web services?
 4. SECTION 4: Emerging Technologies/Frameworks – interview questions and answers on
  • Test Driven Development (TDD)
  • Aspect Oriented Programming (AOP)
  • Inversion of Control (IOC)
  • Spring / Hibernate / EJB 3.0
Web Site: www.lulu.com/
Categories: book, java, jee

What Is Lazy Loading ?

December 27, 2006 1 comment

วันนี้มี คำศัพท์มาแนะครับ คำว่า Lazy[ADJ] แปล เกียจคร้าน , ช้า และพอเอามา รวมกับคำว่า Loading ก็คือการโหลดแบบช้าๆ ไม่รู้ถูกหรือเปล่า ครับแล้ว แล้วมันมาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมอย่างไรและมีประโยฃน์อย่างไร

Lazy Loading เป็นลักษณะของ application ในขณะที่ทำการโหลด class ก่อนที่จะนำไปสร้าง Instant เพื่อที่จะใช้จริงๆ  ดังนั้นจุดประสงค์หลักของการทำ Lazy Loading ก็เพื่อที่จะจัดสรรทรัพยากรณ์หน่วยความจำให้กับ application เท่านั้นและจะทำการโหลด Instance ของ Object ขึ้นมาเมือต้องการใช้งาน ครับพอจะเข้าใจกันหรือยังครับถ้ายังงั้นลองดูภาพประกอบครับ

Lazy Loading with Traditional Object Orientation
oo_lazy_loading.gif

Categories: java