Archive

Archive for the ‘aop’ Category

AOP : ตอนที่ 1 AOP คืออะไรและใช้ทำอะไร

December 26, 2006 2 comments

หลังจากที่ห่างหายจากการเขียนโปรแกรมไปเกือบสองปีจนมาถึงวันนี้ เกิดเหตุการที่ทำให้ผมต้องได้มานั่งศึกษาแนวทางการเขียนโปรแกรมใหม่ไม่ใช่ไม่ชอบนะครับ ชอบมากๆเลย ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเหมาะสมกับตัวผมที่สุดในเวลานี้คือศึกษาเทคโนโลยีให่มันรู้ลึกรู้ให้จริง ผมตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี 50 นี้ผมจะศึกษาเทคโนโลยีซอฟต์แวร์บางตัวที่ผมเสนใจ วางแผนเอาไว้หลายเรื่องครับแต่จะหมดหรือเปล่าเอาไว้ที่หลังแต่เรื่องหลักๆเลยคือ J2EE (EJB3),AOP & AspectJ, Eclipse RCP และ MDA เหตุมันมีอยู่ว่าผมต้องมาทำงานกับชาวต่างชาติท่านหนึ่งแล้วได้ความคิดดีๆหลายอย่างจากการแนะนำของท่านและทำให้ชีวิตนักพัฒนาของผมกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

ท้าวความเสียยืดยาวเลยครับ เรามาเริ่มเข้าเนื้อหากันดีกว่าครับ AOP คืออะไร AOP เขียนเต็มๆก็ Aspect Oriented Programming ถ้าแปลตรงๆ คือการโปรแกรมในเชิงลักษณะ AOP ไม่ใช่ภาษาหรือมาตรฐานในการเขียนโปรแกรม แต่มันเป็นแนวคิดครับ เป็นแนวคิดในการเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะนำไปเพิ่มเติมความสามารถของการการเขียนโปรแกรมแบบ OOP (Object Oriented Programming)ซึ่ง การเขียนโปรแกรมหรือการออกแบบโปรแกรมแบบ OOP ไม่สามารถทำได้ และนำมาจัดการ Cross Cutting Concerns *เป็นการเสริมกันครับ AOP ไม่ได้มาแทนที่ OOP ครับเค้ากล่าวไว้อย่างชัดเจน ครับ และเช่นกัน AOP ก็มีเครื่องมือของมันเหมือนกันครับในที่นี้ผมจะใช้ AspectJ และ JBoss AOP หลังจากที่ผมได้ศึกษา AOP มาสองวันผมก็ได้พอกับคำศัพท์สองสามตัวที่ใช้บ่อยมากครับผมคิดว่ามันสำคัญกับการศึกษาต่อไป เช่น คำว่า Aspect, Cross-Cutting, Weaving ซึ่งผมจะมาต่อครั้งต่อไปตอนนี้ขอศึกษารายละเอียดของ AOP อีกนิด

หมายเหตุ
Cross Cutting Concerns : ​ code แนวขวาง แต่ความจริงๆมันยาวกว่านี้ครับเดี๋ยวผมขอเรียบเรียงอีกนิดครับ

ที่มา Narisa.com โดยคุณ cblue

Categories: aop