Home > news, ofbiz > หอค้าผนึกเนคเทคดันเอสเอ็มอีใช้โอเพ่นซอร์ส

หอค้าผนึกเนคเทคดันเอสเอ็มอีใช้โอเพ่นซอร์ส

สภาหอการค้าไทย ร่วมเนคเทค พัฒนาซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส หนุนเอสเอ็มอี ใช้ไอทีเพิ่มขีดแข่งขันรับเอฟทีเอ ระบุ ผลสำรวจสำนักงานสถิติธุรกิจใช้ไอที 1.7 แสนแห่ง

นาย ยงยศ พรตปกรณ์ รองประธานคณะอนุกรรมการติดตามผลกระทบจากการเปิดเขตการค้าเสรี ประธานคณะทำงานด้านวิจัยพัฒนาและด้านไอที สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ได้ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ที่จะให้สนับสนุนวิจัยพัฒนาการจัดทำโปรแกรมซื้อมาขายไป และโปรแกรมสินค้าคงคลัง (อินเวนทอรี) ที่เป็นโอเพ่นซอร์ส มาใช้ในกลุ่มวิสาหกิจขนาดเล็กและกลาง(เอสเอ็มอี)

เขายังกล่าวอีกว่า โดยจะคัดเลือกซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สที่มีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น OFBIZ,COMPERE และ OPENTAB นำ มาพัฒนาเพิ่มเติมให้รองรับการใช้งานภาษาไทย และปรับแต่งโครงสร้างซอฟต์แวร์ ที่สอดรับกับลักษณะการทำธุรกิจของไทย โดยเฉพาะโครงสร้างภาษี ซึ่งจะผลักดันให้เป็นรูปธรรมได้ใน 1 ปี

ส่วนการผลักดันการใช้งาน จะทำผ่านธุรกิจขนาดใหญ่ในไทยที่มีกว่า 5,000 บริษัท คัดเลือกบริษัทที่มีเครือข่ายตัวแทนขายอยู่จำนวนมาก และให้บริษัทขนาดใหญ่เหล่านี้ ผลักดันการใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สนี้ เข้าไปใช้ในเครือข่ายคู่ค้าของตนเอง จะทำให้เอสเอ็มอี เต็มใจที่จะเข้ามาใช้งานและบริษัทขนาดใหญ่ก็จะได้ประโยชน์จากการทำธุรกิจที่ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แนว คิดการพัฒนาโปรแกรม ต้องการกระตุ้นให้เอสเอ็มอีได้เรียนรู้ และเห็นถึงประโยชน์การใช้งาน ในยุคที่มีการเปิดเสรีผ่านเอฟทีเอ ซึ่งส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่ต่างชาติเรียกร้องในการนำเข้าสินค้าอยู่ที่ สินค้าส่งออกต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (TRACEABILITY) ซึ่งหากใช้การทำงานด้วยมือ การค้นข้อมูลย้อนกลับในสินค้าส่งออกอาจใช้เวลาหลายเดือน

การ ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมซอฟต์แวร์ จะช่วยให้ผู้ประกอบการตรวจสอบแหล่งการสั่งซื้อ และลูกค้าที่ขายไปได้ง่ายมากขึ้น เช่น การส่งออกข้าวที่อาจมีปัญหามีข้าวจากพม่า ปนเข้ามาและส่งออก การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยยืนยันและพิสูจน์ที่มาของการสั่งซื้อได้ ชัดเจน

เขา กล่าวด้วยว่า หากผู้ประกอบการไม่รองรับ และปรับตัวในอนาคตอันใกล้ จะสูญเสียความสามารถการแข่งขันและตลาดเป้าหมายไปให้กับประเทศคู่แข่งอื่นได้ โดยเฉพาะตลาดยุโรป และญี่ปุ่น ที่ให้ความสำคัญกับตรวจสอบย้อนกลับที่มาของสินค้า

“บริษัท ขนาดใหญ่บางแห่ง เช่น เทสโก้ กำหนดให้ผู้ส่งสินค้าต้องมีระบบอิเล็กทรอนิกส์แลกเปลี่ยนข้อมูลการซื้อขาย หากบริษัทใดไม่ทำ ก็เสียตลาด หรือในอีกกรณีหนึ่ง ในบางประเทศ สินค้านำเข้าบางรายการ หากสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ก็จะได้ราคาขายที่ดีกว่าสินค้าที่ ตรวจสอบไม่ได้ ” นายยงยศ กล่าว

นอกจากนี้ยังกล่าวต่อว่า ถึงข้อมูลของสำนักงานสถิติ ที่สำรวจบริษัทขนาดกลางขึ้นไป 850,000 แห่ง พบ 170,000 แห่ง มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงให้เห็นว่าภาคธุรกิจยังมีการใช้ไอทีไม่มากนัก และหากมองในภาพรวมจำนวนบริษัทจดทะเบียนมีกว่า 2 ล้านบริษัท คาดว่าจะมีบริษัทที่ใช้ไอที 4 แสนราย หรือ 20% ของทั้งหมด

ด้าน นายวิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช รักษาการผู้อำนวยการโครงการโปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ เพื่อสารสนเทศและอุปกรณ์เคลื่อนที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กล่าวว่า เนคเทคมีงบกว่า 10 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโอเพ่นซอร์สในไทย ซึ่งส่วนหนึ่งสนับสนุนวิจัยพัฒนา เพื่อให้ธุรกิจได้นำซอฟต์แวร์เป็นทางเลือกการใช้งาน โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ ทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรธุรกิจได้

ปัจจุบัน มีองค์กรขนาดใหญ่ยอมรับ และนำโอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์มาใช้งานแล้ว ได้แก่ การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และองค์การเภสัชกรรม ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียค่าลิขสิทธิ์ให้ต่างชาติไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท โดยประเมินจากกรณีศึกษาของ กฟผ.ที่ประหยัดงบลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ช่วง 2 ปี 346 ล้านบาท

ที่มา : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ – Friday, August 03, 2007 02:07

ผมหวังเห็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะไม่ล้มเหลวเหมือนคราวก่อนนะครับที่ SIPA เคยเอา OFBiz เข้ามาครั้งหนึ่งแล้วก็หายไป อย่างให้มันเป็นเพียงแค่การสร้างกระแส

Advertisements
Categories: news, ofbiz
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: